היסטוריה ודעות

Printer-friendly versionSend by email

השגרירות הנוצרית הבינלאומית ירושלים נוסדה בשנת 1980 על ידי נוצרים מכל רחבי העולם כצעד שמביע
סולידריות עם הקשר בן שלושת אלפי השנים של העם היהודי עם ירושלים כבירה התנ”כית של העם היהודי.
כיום, באמצעות הסניפים והנציגים שלה בכ 80- ארצות, השגרירות הנוצרית עומדת בראש תנועת מרכז
הולכת וגדלה של נוצרים מכל העולם, התומכת בישראל על יסוד העקרונות וההבטחות שבכתבי הקודש.
אנחנו מכירים בחוב הרוחני שלנו לעם היהודי לצד האחריות ההיסטורית המיוחדת שלנו כלפיו בעקבות מאות
שנים של אנטישמיות נוצרית. אנו רואים בלידתה המחודשת של מדינת ישראל ב 1948- ראיה לנאמנותו של
אלוהים לבריתו המתמשכת עם צאצאי אברהם, רואים את ידו מעורבת בהשבתם לארץ אבותיהם, וכפי שמצווה
בתנ”ך, מתפללים ושואלים לשלום ירושלים.

 

Share this: