עלייה

Printer-friendly versionSend by email

השגרירות הנוצרית הייתה פעילה בתנועת הסירובניקים בשנות ה 80- של המאה הקודמת ופעלה לצד קבוצות
יהודיות למען יהודים נרדפים בברית המועצות לשעבר. מאז 1989 עבדנו עם הסוכנות היהודית ועם ממשלת
ישראל כדי לסייע ליותר מ 100,000- יהודים שרצו לעלות לישראל מהרפובליקות הסובייטיות לשעבר.
כאשר עולים חדשים מגיעים לישראל אנחנו מסייעים לתהליך הקליטה ועוזרים להם להשתלב בחברה

 

Share this: