עצרת חג סוכות

Printer-friendly versionSend by email

.השגרירות הנוצרית נותנת חסות לאירוע התיירותי הגדול ביותר בישראל, על פי נתוני משרד התיירות
מאז 1980 החגיגות שאנחנו עורכים בחג הסוכות מושכות לירושלים בכל שנה כ 5000- עולי רגל נוצרים
מ 100- מדינות, שהכניסו יותר מ 15- מיליון דולר לכלכלה המקומית מדי שנה.

 

Share this: